Nieuw Dagelijks Bestuur voor waterschap Noorderzijlvest

Op woensdag 24 april koos het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest de leden voor het nieuwe dagelijks bestuur. De nieuwe leden zijn: Paul Tameling (Water Natuurlijk), Annette van Velde-Oudijk (Werk aan Water – geborgd Ongebouwd en Bedrijven), Herman Beerda (PvdA) en Eisse Luitjens (CDA, CU en VVD). De fracties van 50PLUS en Geborgd Natuurterreinen (samen twee zetels) steunen het bestuursakkoord eveneens.

Het bestuursakkoord waar het bestuur van het waterschap de komende vier jaar op inzet, heet ‘Voor mens en voor water’. Het bestuur geeft daarmee de hoogste prioriteit aan veiligheid voor de mensen in het beheergebied. Het werk aan zeekeringen en regionale keringen gaat onverminderd door, net als het werk aan het klimaatbestendig maken van het watersysteem, waaronder de aanleg van waterbergingen binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.

Niet alleen

Het nieuwe bestuur ziet het waterschap als een functionele overheid die zichtbaar wil en moet zijn en open staat voor samenwerking op veel fronten. Het bestuur realiseert zich dat het waterschap haar opgaven niet alleen kan en ook niet alleen wil realiseren. Het bestuur ziet inwoners als lokale deskundigen die kunnen helpen een bijdrage te leveren in hun eigen omgeving. Met andere overheden is samenwerken niet alleen logisch maar ook heel erg nodig om duurzaam en tegen de laagst mogelijke kosten werk met werk te maken: “Samenwerking is wat ons betreft de succesfactor voor betaalbaar en toekomstbestendig waterbeheer dat tegen een (klimaat)stootje kan”, stelt het nieuwe bestuur.

Meer informatie