Live radioverslag plaatsing eerste damwand in Lettelbert

In het vorige nieuwsbericht deelden we dat de eerste damwand is geplaatst voor het nieuwe gemaal ‘Lettelbert’ en de inlaat voor water ‘De Drie Polders’ in het Zuidelijk Westerkwartier. Verslaggever Jan Been van RTV Noord deed live verslag. 

Wie op de A7 rijdt van Groningen richting Leek-Drachten ziet aan de rechterhand grote bulten zand liggen. Direct naast de waterberging wordt het gemaal ‘Lettelbert’ en de inlaat ‘De Drie Polders’ gebouwd. Van het Leekstermeer stroomt het water naar het Hoendiep. Het gemaal wordt aangelegd om water vanuit het Lettelberterdiep in de waterberging van ‘De Drie Polders’ te laten stromen.

Droge voeten in het Zuidelijk Westerkwartier

Projectleider Menno van der Meer van het waterschap Noorderzijlvest licht toe: “De waterberging heeft een capaciteit van circa 1,2 miljoen kuub. In tijden van wateroverlast kunnen we het water vasthouden en bergen, hiermee kunnen we het water van de boezem ‘het Lettelberterdiep’ het jaar rond op peil houden. Het gemaal zorgt onder “normale” omstandigheden voor de waterafvoer van de omliggende (landbouw)gronden en stelt ons ook in staat om de berging weer leeg te malen. In tijden van hoogwater of waterbezwaar trekken we de schuiven van de inlaat open en kunnen we de waterberging in 24 uur vol laten stromen. In combinatie met de waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom en het Dwarsdiep zorgt dit voor droge voeten in het Zuidelijk Westerkwartier. De werkzaamheden gaan gepaard met de ontwikkeling van nieuwe natuur. 

Nieuwsgierig? Luister het fragment hier terug (het interview start na 38 min en 5 seconde).