Start bouw gemaal ‘Lettelbert’

Maandagmiddag 8 juni is de eerste damwand geplaatst voor het nieuwe gemaal ‘Lettelbert’ en de inlaat voor water ‘De Drie Polders’ in het Zuidelijk Westerkwartier. Vanaf de Lettelberterdijk, bij de Klaas Doornbosbrug, zagen omwonenden hoe een graafmachine de acht meter lange stalen damwand in de bodem trilde.

Het gebied De Drie Polders wordt, in opdracht van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest, ingericht voor natuur en waterberging. Gedeputeerde Henk Staghouwer (provincie) en dagelijks bestuurder Paul Tameling (waterschap) hieven samen met een aantal omwonenden het glas op de start van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De komende weken worden de damwanden één voor één in de grond in getrild. De damwanden maken onderdeel uit van het nieuwe gemaal en inlaatvoorziening langs het Lettelberterdiep. De damwanden zorgen ervoor dat de kade stevig blijft staan als de waterberging ingezet wordt. In dat geval stroomt er binnen 24 uur circa 1,2 miljoen m3 water vanuit het Lettelberterdiep de waterberging in. 

Gemaal en inlaat

Met het plaatsen van de eerste damwand is de bouw van het gemaal en de inlaat gestart. Dit is één van de drie gebieden in het Zuidelijk Westerkwartier die geschikt gemaakt wordt voor natuur en waterberging. Dit moet droogte in de natuur en wateroverlast in de toekomst voorkomen. Eind 2020 zijn het gemaal en de inlaat klaar voor gebruik.  

Planning

Het plaatsen van de damwanden neemt naar verwachting 3 weken in beslag. De werkzaamheden zullen in de omgeving hoorbaar zijn en kunnen daarmee enige overlast veroorzaken. Wij doen onze uiterste best om de hinder te minimaliseren. Er zijn trillings- en geluidsmeters geplaatst bij woningen in de directe omgeving. Hiermee controleren wij of de werkzaamheden zorgvuldig en juist uitgevoerd worden.Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Bart Jan Prak (Prolander) via BJ.Prak@prolander.nl.