Landgoed Coendersborg van het Groninger Landschap flink uitgebreid

Dankzij een aankoop van 23 hectare grond wordt Landgoed Coendersborg bij Nuis van Het Groninger Landschap flink uitgebreid. Bij Coendersborg wordt gewerkt aan het vergroten van de natuurwaarden en het verbeteren van schuil- en broedplekken voor dieren. Dankzij een aankoop van 23 hectare grond wordt Landgoed Coendersborg flink uitgebreid. De uitbreiding is niet alleen goed voor de natuur, maar verbetert ook het toekomstperspectief voor een natuurvriendelijke landbouw op het landgoed.

 

Landgoed Coendersborg bij Nuis is al sinds 1956 eigendom van Het Groninger Landschap en bestaat uit graslanden, bospercelen, een heideterrein en houtsingels. Op het landgoed bevinden zich de statige Coendersborg en twee rijksmonumentale boerderijen. Op een van deze boerderijen is een landbouwbedrijf actief. Een groot deel van het landgoed beheerd door dit landbouwbedrijf op basis van hoevepacht.

 

Natuurnetwerk Nederland

Landgoed Coendersborg is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het landgoed is leefgebied voor veel soorten vogels, vlinders en vleermuizen en heeft een rijke vegetatie. Van de aankoop is negen hectare toegevoegd aan dit Natuurnetwerk. Dit deel heeft een natuurbestemming gekregen en wordt als kruidenrijk grasland beheerd, omgeven door houtsingels. Voor deze uitbreiding van het Natuurnetwerk heeft de provincie Groningen een financiële bijdrage geleverd.

 

Pachtcontract

De overige veertien hectare krijgt een landbouwbestemming en wordt toegevoegd aan het pachtcontract met het landbouwbedrijf. Deze uitbreiding biedt de mogelijkheid om een overstap te maken naar een biologische bedrijfsvoering en ontstaat ruimte om het agrarische bedrijf te extensiveren. Deze landbouwpercelen krijgen natuurinclusieve randen en houtsingels. Dit deel heeft Het Groninger Landschap uit eigen middelen gefinancierd. Binnen het bestaande landgoed wordt zeven hectare uit de pacht gehaald, waardoor ruimte ontstaat voor versterking van houtsingels en ontwikkeling van kruidenrijk grasland.

 

Samenwerking

Voor Het Groninger Landschap gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om de natuur op het landgoed uit te breiden en te versterken. Voor de pachters zorgt de uitbreiding voor een uitstekend toekomstperspectief om hun bedrijf in samenhang met de natuur verder te ontwikkelen. De uitbreiding van het landgoed is een illustratie van de goede samenwerking tussen Het Groninger Landschap en haar pachter en is mogelijk gemaakt door Provincie Groningen en Prolander.

Het Groninger Landschap, gedeputeerde Henk Staghouwer en boer en boerin Jan Oenema en Joke Ausma, op landgoed Coendersborg.

Op 28 oktober 2021 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door gedeputeerde Henk Staghouwer van de Provincie Groningen, directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap en pachters Jan Oenema en Joke Ausma. Foto door Geert Job Sevink.