Inzet polder De Dijken – Bakkerom onderdeel van expositie Sponsland

De inzet van de polder De Dijken – Bakkerom als waterbergingsgebied is van dinsdag 22 tot en met woensdag 30 maart onderdeel van de reizende tentoonstelling Sponsland bij Waterschap Noorderzijlvest. De inrichting van deze polder is één van de manieren waarop het waterschap inspeelt op de veranderende weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering.

 

In het cultuurhistorisch rijke landschap van Groningen staan we aan de vooravond van grote veranderingen. Veranderingen die te maken hebben met de ontwikkeling van het klimaat. De reizende tentoonstelling Sponsland laat ons zien hoe onze wereld er over 100 jaar uit kan zien wanneer de zeespiegel stijgt en extreme regenbuien tot overstromingen leiden. Wanneer hitte steden onprettig maakt om in te verblijven. Wat de invloed van langdurige droogte op de kwaliteit van natuur en landbouwproductie is. En welke gevolgen verzilting, veenoxidatie en inklinking op het Groninger land hebben. Sponsland is van 22 tot en met 30 maart tijdens openingstijden te bezichtigen bij het waterschap.

 

Sponsland

Gevoed door de inbreng van verschillende regionale partijen waaronder de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s, hebben landschapsarchitecten voor de tentoonstelling Sponsland vooruitgekeken naar het jaar 2121.  Aan de hand van ontwerpen voor vier landelijke en vier stedelijke plekken in Noord-Nederland brengen ze in beeld hoe ons landschap er met de veranderende omstandigheden over 100 jaar uit kan zien. Sponsland zoomt in op een uitsnede van het Groninger landschap. De reis begint op Schiermonnikoog en gaat van het Hogeland naar het Reitdiep, via de binnenstad van Groningen en vervolgens naar de Hondsrug.

Meer informatie is te vinden op: www.sponsland.nl