Invloed van het coronavirus op de werkzaamheden

In heel Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier volgt de adviezen van het RIVM op. De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers en relaties staan vanzelfsprekend op de eerste plaats. Dit betekent dat wij fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden.

Draagvlak en vertrouwen

Voor een succesvolle uitvoering van het inrichtingsproject zijn draagvlak en vertrouwen van de streek van essentieel belang. Daarom zoeken we veilige alternatieven voor afstemming met omwonenden, ondernemers en professionals. Per situatie zoeken we naar een passende oplossing. We zetten onze dagelijkse werkzaamheden waar mogelijk voort en proberen vertragingen te voorkomen. Als dit niet kan, pakken we de draad weer op zodra dat mogelijk is. Door deze aanpak borgen we de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van dit inrichtingsproject.

Bewonersavond in Polder de Dijken-Bakkerom gaat niet door

We wilden u informeren over de voortgang en de geplande werkzaamheden tijdens een bewonersavond eind maart, begin april. Gezien de huidige omstandigheden is dat nu helaas geen optie. Om de waterberging volgens planning eind 2020 te realiseren moet de aannemer echter wel aan de slag! Daarom informeren wij u via een brief aan direct omwonenden en door een extra nieuwsbrief over de geplande werkzaamheden voor de komende ca. 6 weken.

Eventuele aanpassingen van de planning worden via deze website en in nieuwsbrieven kenbaar gemaakt.