Informatieavonden: De Drie Polders/Lettelberterbergboezem en Polder de Dijken-Bakkerom

Op dinsdag 13 november vindt een informatieavond plaats over de inrichting van de gebieden De Drie Polders en de aangrenzende Lettelberterbergboezem. Op maandag 19 november wordt een voorlichtingsavond gehouden voor het gebied Polder de Dijken-Bakkerom. Beide informatieavonden starten om 20:00 in De Postwagen te Tolbert. U bent van harte welkom!

Waarover gaan deze bijeenkomsten?

De afgelopen maanden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de voorziene maatregelen uit het inrichtingsplan te vertalen naar ontwerpen voor de uitvoering. De ontwerpen geven invulling aan de werkzaamheden die moeten gaan leiden tot de inrichting voor de natuur en waterdoelen van deze gebieden. Op basis van de resultaten van het onderzoek is een aantal concept-ontwerpen voor de inrichting van het gebied opgesteld.

Vijf ingenieursbureaus verzorgen de onderzoeken en werken deze uit naar concrete maatregelen in opdracht van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest, en aangestuurd door Prolander.

Tijdens de informatiebijeenkomsten praten we u bij over de onderzoeken die zijn uitgevoerd en tonen wij u de eerste concept-ontwerpen.

Waarom zijn de bijeenkomsten interessant voor u?

Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u meedenken over de uitwerking van de concept-ontwerpen voor de inrichting van de gebieden. Omdat wij de planvorming van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier samen met de streek hebben gedaan, vinden we het erg belangrijk dat we de voorbereiding en de uitvoering ook samen met u doen. Op de informatieavonden is na afloop van een plenaire presentatie voldoende tijd om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Daarna liggen de eerste concept-ontwerpen op tafel en kunt u in gesprek gaan met betrokken deskundigen.

Rekening houdende met de opgehaalde informatie uit de gebiedsbijeenkomsten worden de concept-ontwerpen de komende maanden uitgewerkt naar definitieve ontwerpen.

Let op: Deze voorlichtingsavonden gaan over de voorbereiding van de uitvoering in de gebieden De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem en respectievelijk Polder de Dijken-Bakkerom, en niet over grondposities of de beschikbaarheid van gronden en de procedures als PIP en MER.

Informatieavonden over andere gebieden

De onderzoeken worden nog uitgevoerd in de zes landbouwpolders (Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert, Nienoord, Vredewold en de Zuidhorner Zuidpolder) met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Voor de eigenaren van grond in deze zes landbouwpolders met een NBW-opgave wordt in het eerste kwartaal van 2019 een informatieavond gehouden.

Praktische informatie

De Postwagen ligt aan de Hoofdstraat 53 te Tolbert, heeft een zeer goede bereikbaarheid en is voorzien van voldoende parkeergelegenheid. Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ErnstJan Cornelius van Prolander (email: e.cornelius@prolander.nl, tel.: 06-52401179).

Let op!

De informatiebijeenkomst op 13 november gaat alleen over de gebieden De Drie Polders en de aangrenzende Lettelberterbergboezem. De bijeenkomst op 19 november gaat alleen over het gebied Polder de Dijken-Bakkerom.

Deze uitnodiging is al eerder gestuurd aan grondeigenaren en aan inwoners van de gebieden De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en Polder de Dijken-Bakkerom.