Herman Beerda: “De waterschappen in Nederland zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld.”

Per 1 december is Herman Beerda gestart als lid van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. Naast deze rol is hij ook dagelijks bestuurslid bij het waterschap Noorderzijlvest. Tijd om kennis te maken met Herman. Want wie is hij en wat doet hij precies?

“Ik vind het leuk om te beginnen met iets persoonlijks. Ik ben Herman Beerda. Ik ben 68 jaar oud, getrouwd, ik heb drie kinderen en ik woon in Vries. Dat ligt tussen Assen en Groningen in. 1 december heb ik het stokje van Paul Tameling overgenomen als lid van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. Daarnaast ben ik al bijna twee jaar dagelijks bestuurslid van het waterschap Noorderzijlvest. Daarvoor maakte ik deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap. Voor die tijd ben ik jarenlang politiek actief geweest als statenlid in Drenthe en als gemeenteraadslid in de gemeente Tynaarlo (en Vries). Ook heb ik altijd mijn eigen bedrijf gehad in projectmanagement, gericht op de overheid en ruimtelijke vraagstukken.”

Foto: Herman Beerda.

Dagelijks bestuurslid, wat houdt dat precies in?

“Het is denk ik het beste te vergelijken met het wethouderschap van de gemeente. Het waterschap is in die zin identiek aan de gemeente, met een gemeenteraad en wethouders. Het waterschap heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden en wij proberen om de organisatie aan te sturen (beleid) en overleg met het algemeen bestuur te voeren. Het algemeen bestuur bestaat uit verschillende vertegenwoordigers zoals inwoners, boeren en bedrijven. Zij zorgen ervoor dat beleid goed uitgevoerd wordt.”

Hoe ben je bij het ZWK betrokken geraakt?

“Door een van mijn collega’s: Paul Tameling. Hij was lid van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. Hij is per 1 december gestopt en ik heb het stokje van hem overgenomen. Gelukkig ken ik het gebied redelijk goed. Ik ben nu een paar weken aan het werk in deze functie en voor nu is het vooral nog inlezen zodat ik op de hoogte ben van de actuele stand van zaken.”

Wat houdt je nieuwe functie in?

“Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant ben ik lid van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. Ik speel daar niet de hoofdrol, dat doet de Gebiedscommissie zelf. Ik haak echt bestuurlijk aan. Daarnaast ben ik uitvoerend bezig met een aantal taken. Bijvoorbeeld rond de waterberging die we aanleggen in het Zuidelijk Westerkwartier. Daar ben ik bestuurlijk verantwoordelijk voor. Ik word onder andere goed op de hoogte gehouden, voer overleg met de interne projectleider, inzetbaar voor publiciteit, verantwoordelijk voor persvragen, maar ook ben ik inzetbaar om gesprekken met inwoners aan te gaan wanneer ze zich niet gehoord voelen.”

Welke waterdoelen heeft het waterschap?

“Het waterschap is de oudste (1255) democratische bestuursvorm van Nederland. We bestaan dus al een hele tijd. De belangrijkste taak  is om inwoners te beschermen tegen het water. Daar is van oorsprong het waterschap uit voortgekomen. Maar we moeten ook zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater, daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater. Dus het water dat bijvoorbeeld door het toilet gespoeld wordt, proberen wij zo schoon mogelijk te maken en af te voeren naar het oppervlaktewater.”

Waarom zijn de waterdoelen zo belangrijk?

“Als er in Groningen geen waterschap zou zijn en geen maatregelen tegen het water, is een groot deel van de provincie weggevaagd. Dan staat het hier blank. Als er te weinig water is heeft dit een negatief effect op landbouw en natuur. En als het water niet schoongehouden wordt, worden we ziek. We hebben dus een heel belangrijke functie als waterschap. En we doen het heel goed. In Nederland hebben we het goed voor elkaar. We zijn de beste ter wereld! De waterschappen in Nederland zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld.”

 

“Als de waterschappen er niet zouden zijn, zou een groot deel van het westen en noorden van Nederland onder water staan.”

 

Waarom is het belangrijk dat de planvorming van de gebiedsontwikkeling samen met gebiedspartners en de streek opgepakt worden?

“Het waterschap is een maatschappelijke organisatie en alles wat wij doen wordt betaald door de inwoners van het gebied. Daarom moet hetgeen wat wij doen ook ten goede komen aan het gebied. We doen het samen met de inwoners. Bijvoorbeeld door het gebied in te gaan om de planvorming te bespreken. Het is een continu proces van overleggen en vragen wat inwoners van de planvorming vinden.”

Waar wil je aandacht voor hebben als dagelijks bestuurslid?

“Het waterschap en alles wat wij doen kan wat ver van inwoners afstaan, maar we vinden betrokkenheid heel belangrijk. En dan niet alleen op papier door planvorming, maar écht inwoners erbij betrekken zodat zij het ook als hun plan ervaren. Ik vind het ook belangrijk dat inwoners zich vertegenwoordigd voelen door het waterschap.”

Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?

“In het Zuidelijk Westerkwartier zijn we aardig op weg. Het is een proces dat nooit stilstaat. Het is niet zo dat als alle waterbergingsgebieden afgerond zijn, we achterover kunnen leunen en klaar zijn. Het gaat door. Er zijn altijd kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en daar moeten we op inspelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering. We hebben steeds vaker te maken met hoosbuien. Deze hoeveelheid water moet wel goed afgevoerd kunnen worden. Wij als waterschap zorgen daarvoor, samen met de inwoners.”

Wat hoop je te bereiken in de toekomst?

”Los van onze basistaken: veilig water, voldoende water en schoon water, hoop ik dat iedereen die woont en werkt in het Zuidelijk Westerkwartier zich beseft dat het een heel mooi gebied is. Wat we doen gebeurt in samenwerking met landbouw, natuur en de inwoners van de dorpen zelf. Ik hoop dat ze trots zijn op de streek. Dan ben ik heel tevreden.”