HAZ Infra heeft de kadewerkzaamheden in De Drie Polders afgerond

Eind 2019 zijn de inrichtingswerkzaamheden, via een openbare aanbesteding, opgedragen aan HAZ Infra om het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders in te richten. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de planning om eind 2020 de werkzaamheden af te ronden niet gehaald kon worden. In overleg met HAZ is overeengekomen om de kade per 1-4-2021 gereed te hebben en op te leveren. Ondanks de natte omstandigheden van de afgelopen winter heeft HAZ Infra wel door kunnen werken aan de kades en is de grond in de kades verwerkt. Alle kades rondom het gebied waren eind maart op hoogte en daarmee heeft HAZ Infra het kadewerk opgeleverd.

I.v.m. het broedseizoen worden er de komende maanden met uitzondering van profileren en inzaaiwerkzaamheden van de kades geen werkzaamheden uitgevoerd.
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de resterende inrichting van De Drie Polders. De verwachting is dat deze in de zomer en/of het najaar worden uitgevoerd. Zodra er meer duidelijk is over de uitvoering van deze werkzaamheden informeren wij u daarover.

 

Bouwbord met logo's van alle partijen