Grond Strategie Plan (GSP) vastgesteld

Voor het duurzaam beschikbaar krijgen van de benodigde gronden is een zogenaamd Grond Strategie Plan (GSP) opgesteld. Het GSP beschrijft de uitgangspunten voor het duurzaam beschikbaar krijgen van de gronden voor de verschillende gebiedsopgaven in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK).

Op 29 oktober 2015 is het GSP in de Gebiedscommissie besproken en met een paar tekstuele aanpassingen geagendeerd voor de vergadering van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (GS). Op 3 november 2015 heeft GS het GSP vastgesteld.