Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier blijft mogelijk ondanks nieuwe regelgeving PFAS

Op 8 juli 2019 is nieuwe regelgeving aangenomen omtrent PFAS: gevaarlijke stoffen die soms in grond, baggerslib en oppervlaktewater worden aangetroffen. Voorafgaand aan de verplaatsing van grond moet de bodem nu ook op PFAS onderzocht worden. Om door te kunnen met de uitvoering van de gebiedsontwikkeling heeft de gemeente Westerkwartier Prolander toestemming verleend door te gaan.

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor allerlei poly- en perfluoralkylstoffen, waaronder bijvoorbeeld PFOA, PFOS en GenX. Het zijn stoffen die door de mens zijn gemaakt en in veel producten worden gebruikt, bijvoorbeeld in bakpapier, blusschuim, make-up en verf. PFAS komen op verschillende manieren in het milieu terecht. Bijvoorbeeld doordat mensen producten achterlaten in de natuur, en door emissies en incidenten. 

Normen voor bagger en grond

Als bagger of grond van de ene locatie wordt hergebruikt op een andere locatie (grondverzet), dan moet die voldoen aan verschillende normen. In die normen is voor bepaalde stoffen vastgesteld hoeveel er maximaal in de te verplaatsen partij grond/bagger mag zitten. Zo wordt voorkomen dat de kwaliteit van de ontvangende locatie niet te veel verslechtert. Voor PFAS waren er lange tijd geen regels. Op 8 juli 2019 kwam daar verandering in met het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’. In dit document zijn regels opgenomen voor de hoeveelheid PFAS die een kilo grond mag bevatten. Sinds de invoering van het tijdelijk handelingskader moet in alle bodemonderzoeken voorafgaand aan grondverzet ook PFAS onderzocht worden.

Project Zuidelijk Westerkwartier gaat door

In het Zuidelijk Westerkwartier is het onderzoek naar PFAS nog niet volledig afgerond. Wel zijn de eerste resultaten van metingen in het gebied al bekend. Om in de tussentijd met de werkzaamheden door te kunnen gaan heeft de gemeente Westerkwartier op 15 oktober 2019 besloten dat de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier mag worden voortgezet, op voorwaarde dat de kwaliteit van de bodem op de ontvangende locatie na het verplaatsen van grond en bagger niet slechter wordt. 

Meer informatie

Ga voor meer informatie en handige links naar de website van de provincie Groningen