Gebiedsbijeenkomst Dwarsdiep op 7 februari

Op 7 februari presenteren we het schetsontwerp van fase 1 voor het natuur- en waterbergingsgebied het Dwarsdiep. Deze gebiedsbijeenkomst bestaat een algemene presentatie en daarna een inloopmoment. De bijeenkomst vindt plaats in de Postwagen in Tolbert.

 

De presentatie van het schetsplan wordt op 7 februari twee keer gegeven. Beide presentaties en inloopmogelijkheid zijn hetzelfde. Bezoekers kunnen zelf het moment uitkiezen dat hen het beste uitkomt.

  • De 1e presentatie start om 17.00 uur
  • De 2e presentatie start om 19:30 uur

De presentaties bieden aansluitend de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de opgaven in het Dwarsdiep en de uitwerkingen van het schetsontwerp.

 

Reacties en opmerkingen

Op de gebiedsbijeenkomst verzamelen we alle reacties op de presentatie en opmerkingen die we meekrijgen in de gesprekken met deelnemers. Deze nemen we mee in de uitwerking van een voorlopig ontwerp voor Fase 1. Heeft u vooraf al vragen over deze gebiedsbijeenkomst? Neem dan contact op met ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of  e.cornelius@prolander.nl.

 

Wat doen we in het Dwarsdiep?

In het Dwarsdiepgebied werken we aan een samenhangende inrichting voor de natuur- en wateropgaves (waterkwaliteit en waterberging), die aansluit op het kenmerkende landschap van het Zuidelijk Westerkwartier. De planvorming voor het Dwarsdiep bestaat uit twee fases.

Fase 1 richt zich voornamelijk op de natte natuurkern/waterberging van het Dwarsdiep. Na de gebiedsbijeenkomst op 7 februari gaan we verder met de uitwerking van een voorlopig ontwerp. Daarna maken we een definitief ontwerp. Het voorlopig en definitief ontwerp worden weer gepresenteerd via een gebieds- of inloopbijeenkomst. Zodra alle benodigde gronden beschikbaar zijn, wordt het definitief ontwerp uitgewerkt in een bestek (een beschrijving van het uit te voeren werk). Hierna kunnen de maatregelen worden uitgevoerd. In Fase 2 maken we ontwerpen voor de flanken van het gebied. Dit zijn de hogere delen die wel een natuurfunctie maar geen waterbergingsfunctie krijgen.

Meer informatie over het plannen leest u op de gebiedspagina van het Dwarsdiep.

 

 

 

De Storymap Dwarsdiep

Binnenkort nemen wij u in de Storymap Dwarsdiep online mee in het verhaal van het Dwarsdiep. Dit doen we zowel in tekst als in beeld en kaart. In deze Storymap vindt u:

  • Een korte inleiding
  • De opgaven
  • De organisatie en het proces
  • De landschapsbiografie
  • De maatregelen (o.a. het schetsontwerp)
  • Het vervolg

De Storymap wordt periodiek geüpdatet en uitgebreid met daarin later dit jaar ook de route naar het voorlopige en definitieve ontwerp. Zo kunt u rustig nalezen en kijken wat er in het Dwarsdiep wordt uitgewerkt. De Storymap wordt op 8 februari online gezet met een link op onze website.