Gebiedsavond Hoendiep Zuidzijde 

Op donderdag 11 juli vond een gebiedsavond plaats over de opgaven in het gebied rondom Hoendiep Zuidzijde. De direct betrokkenen/omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd. 15 waren aanwezig.

Twee (water)opgaven

De avond begon met een presentatie van twee (water)opgaven in de directe omgeving van Hoendiep Zuidzijde door ErnstJan Cornelius, projectleider en secretaris van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. De eerste opgave is de aanleg van een compartimenteringsstuw in het Hoendiep, die kan worden ingezet bij de regulatie van grote neerslaghoeveelheden. De tweede opgave is het ophogen van de kade Hoendiep Zuidzijde, om te voldoen aan de waterkerende eisen van waterschap Noorderzijlvest. Tijdens de presentatie werd duidelijk waarom deze opgaven nodig zijn en werden de eerste voorstellen en varianten voor beide maatregelen getoond. Na de presentatie was er ruimte voor vragen.

Bekijk de presentatie (pdf)

Plattegronden o tafel tijdens bijeenkomstToelichting door deskundigen

De voorstellen en varianten konden tijdens het tweede deel van de avond worden ingezien en besproken met de betrokken deskundigen. Hiervoor waren medewerkers van het waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Westerkwartier, de Antea Group, Royal HaskoningDHV en Prolander aanwezig.

Conclusies en vervolgstappen

De meeste vragen gingen over de wijze waarop de kade, waarop een weg ligt, weer aan de waterkerende eisen kan voldoen. Een klinkklaar antwoord was hier nog niet op te geven omdat de verschillende mogelijkheden nog worden onderzocht. Het ontwerp voor de compartimenteringsstuw werd positief ontvangen. 

De opgehaalde informatie uit de bijeenkomst wordt waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp voor de kade. Ook wordt eind juli de huidige hoogte van de kade, weg en op- en afritten van Hoendiep Zuidzijde ingemeten. De uitkomsten worden meegenomen bij het bepalen van de variantkeuze, om de kade effectief en duurzaam op hoogte te krijgen. Naar verwachting worden de definitieve ontwerpen dit najaar opgeleverd waarna deze worden uitgewerkt in een bestek. 

Groep mensen bij tafel tijdens bijeenkomstKomend najaar wordt een 2e gebiedsavond georganiseerd, waarop de voortgang wordt getoond en besproken. 

Overzicht van de planning:

  • Juli 2019: eerste ontwerpen opgesteld
  • Zomer 2019: variant bepalen en uitwerken
  • Zomer en najaar 2019: uitvoering onderzoeken
  • Najaar 2019: vergunningen en procedures
  • Winter/voorjaar 2020: aanbesteding uitvoering
  • Zomer 2020: start uitvoering
  • December 2020: oplevering uitvoering

Foto’s: gebiedsavond Hoendiep Zuidzijde.