Even voorstellen: Stefan Muis

Komend jaar verwelkomen we een nieuw gezicht bij de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier! Stefan Muis is dit jaar gestart bij Prolander en zal ook in het Zuidelijk Westerkwartier aan de gang gaan. Hieronder stelt Stefan zichzelf graag even voor.

 

Potret van Stefan Muis

Foto: Stefan Muis

‘In de afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt als omgevingsmanager aan verschillende complexe water- en ruimtelijke opgaven. Dit deed ik vanuit het ingenieursbureau Aveco de Bondt, het waterschap hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartieren diverse aannemers. Daarbij ben ik altijd opzoek naar de verbinding van de diverse belangen in een gebied: natuur, water(veiligheid), recreatie, wonen en verkeer.

 

Naast de afstemming met alle partijen hoort daar ook het organiseren van de voorbereidende onderzoeken en de vergunningen/procedures bij. Ik heb er zin in om dit ook in het Zuidelijk Westerkwartier te mogen doen.’

 

 

Komende werkzaamheden

‘Vanuit Prolander ga ik aankomend jaar, samen met Gert Woldendorp, aan de gang om de uitwerking van het ontwerp voor het natuur- en waterbergingsgebied Dwarsdiep verder vorm te geven. De eerste stap  bestaat uit het organiseren van de verschillende onderzoeken in het gebied. Zo kunnen we het schetsontwerp verder uitwerken tot een maak- en uitvoerbaar inrichtingsplan. Gert Woldendorp vertelde in dit bericht al over de aanpak en planning hiervan.’

‘Het voornemen is om in 2022 gezamenlijk met alle betrokken partijen het inrichtingsontwerp voor de uitvoering op te gaan stellen. Vanuit de samenwerking ga ik daar in ieder geval voor.’