Even kennis maken met Gert Woldendorp

Komend jaar verwelkomen we een nieuw gezicht bij de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier! Gert Woldendorp is vanuit ingenieursbureau Sweco ingehuurd door de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest en werkzaam bij Prolander. Hieronder stelt Gert zichzelf graag even voor.

 

Portretfoto Gert Woldendorp

Gert Woldendorp

Vanuit Prolander ben ik komend jaar verantwoordelijk voor het aansturen van het planproces en de coördinatie van de veldonderzoeken in

 

het natuur- en waterbergingsgebied Dwarsdiep. Intussen heb ik het plangebied een aantal keren bezocht en ben ik bijgepraat door de mensen van het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en Prolander in de werkgroep Dwarsdiep.’

 

‘Het project Zuidelijk Westerkwartier is mij niet geheel onbekend. Zo heb ik eerder in opdracht van Prolander in Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders, Hoendiep zuidzijde en de Lettelberterbergboezem de uitvoering van de veldonderzoeken gecoördineerd. Na de uitvoering van de onderzoeken heb ik gezorgd voor borging van de onderzoeksresultaten in de verdere uitwerking van de inrichtingsplannen.’

 

‘Voor de voortgang van het planproces is het nu tijd dat we stappen gaan maken en komen tot een inrichtingsplan 2.0. Met een aantal tussenstappen komen we naar verwachting in 2023 tot een uitvoeringsgereed ontwerp. Die tussenstappen zijn uitvoering van onderzoeken, verdere detaillering van de ontwerpen en vergunning gereed maken van de werkzaamheden.

Voor de onderbouwing van de maatregelen in het inrichtingsplan 2.0 moeten veld- en bureauonderzoeken uitgevoerd worden. De uitvoeringsmaatregelen worden met de uitkomsten van de onderzoeken verder onderbouwd. In de nieuwsbrief van januari 2021 is al de nodige aandacht geschonken aan de uit te voeren onderzoeken: Start werkzaamheden Dwarsdiep – Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.’

 

‘De eerste bureauonderzoeken worden al uitgevoerd. Zo zijn de hydrologen van Sweco onder andere aan het onderzoeken welke effecten waar optreden op het moment dat het waterpeil voor de natuur en voor de waterberging in het Dwarsdiepgebied wordt gewijzigd. Voor de rekensessies wordt gebruik gemaakt van de grondwatermonitoringsgegevens van de recent geplaatste peilbuizen in het gebied.’

 

‘Ik ga er van uit dat we met elkaar in 2022 een flinke stap vooruit kunnen maken met het project Dwarsdiep en kijk uit naar de samenwerking!’