Even voorstellen: René van der Ploeg

Vanuit het waterschap Noorderzijlvest zien we binnenkort een bekend gezicht terug in de gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier. René van der Ploeg neemt de rol als planvormer over van Ilse Russcher. René zal zich met name bezighouden met de afronding van de planuitwerking en het peilbesluit voor het Dwarsdiep.

 

Rene: ‘Ik ben eerder betrokken geweest bij het opstellen van de inrichtingsplannen voor de gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier. Ik kijk daarop terug als een interessante maar ook intensieve periode. Een periode waarin ik veel bewoners heb mogen ontmoeten, waarin ik ook het Zuidelijk Westerkwartier als gebied heb leren kennen en waarderen! Maar ook een periode met veel samenwerking met collega’s van Prolander en de provincie Groningen.’

 

Portretfoto René van der Ploeg

Foto: René van der Ploeg

Werk bij het waterschap

‘Eind 2019 is mijn inbreng echter gestopt en heb ik binnen het waterschap aan andere onderwerpen gewerkt. Zo heb ik me -als projectleider- beziggehouden met peilbesluiten (waterplannen) in Noord Groningen (de omgeving van Middelstum, Loppersum, Uithuizen). De problematiek van bodemdaling door gaswinning was hierbij de rode draad.  Daarnaast was ik betrokken bij een andere tak van sport van het waterschap : de Afvalwaterketen. En dan met name het inzichtelijk maken van gegevens binnen de afvalwaterketen, denk aan riolering en zuivering. Nu keer ik dus weer terug naar het Westerkwartier!’

 

Nieuwe uitdaging

‘Afgelopen jaren heb ik de gebiedsontwikkeling natuurlijk wel gevolgd. Ik heb gezien dat er veel is gedaan en daadwerkelijk uitgevoerd. Zo hebben de gebieden Driepolders en De Dijken-Bakkerom vorm gekregen. Het is voor mij een mooie uitdaging om weer te kunnen bijdragen aan de opgaven die er in het Dwarsdiep gebied zijn.’

‘Tot ziens!’

Foto: René