Even voorstellen: MGO’er René van der Ploeg

Het team voor de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier verwelkomt twee nieuwe gezichten! Geert van Dijk en René van der Ploeg zijn allebei sinds kort aan de slag als medewerker gebiedsontwikkeling bij Prolander. Ze stellen zich graag aan u voor. In dit artikel is het woord aan René.

 

René van der Ploeg

Het Groninger land

René is een “echte Grunniger”. Voor zijn studie maakte hij een uitstapje naar Gelderland, maar het Groninger land bleef lonken. Zelf woont hij met zijn gezin in het noorden van Groningen. Ook is het Zuidelijk westerkwartier geen onbekend terrein voor René. “Eerder werkte ik in het Zuidelijk Westerkwartier vanuit mijn werk bij waterschap Noorderzijlvest. Ik was onder andere betrokken bij de gebiedsontwikkeling van Marumerlage, de Drie Polders en Polder de Dijken – Bakkerom.

 

Puzzelen in het Dwarsdiep

In zijn nieuwe baan bij Prolander duikt hij dieper in het Dwarsdiep en gaat hij aan de slag met de ontwikkeling van het gebied. “Daarin kom je ook struikelblokken tegen. Ik probeer daar creatief over na te denken en ik hoop ook op complexere vraagstukken mijn licht te kunnen schijnen. Een gebiedsontwikkeling blijft puzzelen, en dat past mij wel.”

 

Van natuur tot bewoners en gebruikers

“Er zijn meerdere aspecten belangrijk in gebiedsontwikkeling”, legt René uit. “Zoals de natuur, het water, de bewoners en gebruikers zoals agrariërs. In mijn werk bij het waterschap lag de nadruk natuurlijk vooral op het water. Het mooie aan Prolander is dat ik nu vanuit al die verschillende invalshoeken mag meedenken.” Door die verschillende perspectieven krijgt René ook te maken met uiteenlopende belangen. Hoe gaat hij daarmee om? “Niet alle belangen zijn altijd verenigbaar, maar ik wil zoveel mogelijk recht doen aan de belangen die er zijn.”

 

Het gebied (zien) veranderen

“Mijn hart ligt bij water, natuur en gebiedsontwikkeling. Aan mijn nieuwe rol vind ik het mooi dat je het gebied echt ziet veranderen, al is dat een zaak van lange adem.” Maar die lange adem is meer dan de moeite waard, vindt René. “De leefomgeving en natuur staan onder druk, maar ook de agrariërs in de omgeving, hebben het lastig. Er zijn uitdagingen dus. Dat je daar iets in kunt betekenen, vind ik heel zinvol.”