Europese subsidie voor Polder de Dijken-Bakkerom

Voor het Project Polder de Dijken-Bakkerom is begin dit jaar een subsidie in het kader van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie van 100% van de geschatte voorbereidings- en inrichtingskosten.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Logo Europees Landbouwfonds

Afbeelding: Logo EU.

Het project Polder de Dijken-Bakkerom kwam in aanmerking voor deze subsidie omdat de doelstellingen van het project: klimaat, Kaderrichtlijn Water (KRW) en natuur (Natuurnetwerk Nederland (NNN)), een goede score opleverden ten aanzien van  de subsidievoorwaarden.

Het inrichtingsplan voor Polder de Dijken-Bakkerom voldoet aan al deze doelstellingen, waardoor de subsidieverstrekker een positieve beslissing voor dit project heeft genomen.