EU-POP subsidie biodiversiteit toegekend

Op 15 februari zijn twee aanvragen voor EU-POP-subsidies ingediend. Voor De Drie Polders is een subsidie aangevraagd in het kader van biodiversiteit en voor de compartimenteringsstuwen en een waterinlaat in het kader van water en klimaat.

Logo Europees LandbouwfondsAfgelopen week kregen wij van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN, de instantie die de subsidieaanvragen afhandelt) een positieve reactie op de aanvraag in het kader van de biodiversiteit. De aanvraag is voor 100% gehonoreerd, er is een bedrag van € 4 miljoen toegezegd.

De aanvraag in het kader van water en klimaat (compartimenteringsstuwen en een waterinlaat) is nog in behandeling bij SNN. Hierover verwachten wij binnenkort een positieve beslissing te ontvangen.

Meer weten over de opgaven en plannen in deelgebied De Drie Polders?

Lees meer over De Drie Polders op onze kaart!