Eind oktober start werkzaamheden Hoendiep Zuidzijde

In de laatste week van oktober start aannemer Tebezo met voorbereidende werkzaamheden aan de Hoendiep Zuidzijde. Zoals maaien en het vrijmaken van het terrein. De uitvoerende werkzaamheden starten naar verwachting in de eerste week van november. Zodra de definitieve planning bekend is wordt deze ook op de website geplaatst.

Wat gaat er gebeuren?

In de oever van het Hoendiep – vanaf de Kerkeweg – wordt een stalen damwand (een waterkerende constructie van staal) geplaatst. Deze damwand loopt door tothuisnummer 28. Vanaf huisnummer 28 tot aan huisnummer 24 wordt een tuimelkade (een verhoging / kade van grond) aangelegd. Voor huisnummer 24 wordt een damwand geplaatst. Na huisnummer 24 tot aan het Lettelberterdiep wordt een tuimelkade aangelegd. Het plaatsen van de damwand en het aanvoeren van grond voor de tuimelkade zal vanaf het Hoendiep over het water plaatsvinden. We doen er alles aan om eventuele overlast tot het minimum te beperken.

Foto: plaatsen van damwanden

Foto: plaatsen damwand.

Bouwkundige opnames en metingen tijdens de uitvoering

Via een brief zijn direct omwonenden en bedrijfspandeigenaren geïnformeerd over bouwkundige vooropnames. Dit wordt gedaan in directe nabijheid van woningen en bedrijfspanden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Het doel van deze opnames is om de huidige situatie (nulmeting) vast te leggen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen we schade te voorkomen en geluidshinder zo veel mogelijk te beperken. Daarom worden er trillings- en geluidsmeters geplaatst. Als later blijkt een pand schade heeft opgelopen tijdens de uitgevoerde werkzaamheden, wordt de rapportage van het bouwkundig vooropname gebruikt als document van bewijs.

Meer informatie

Op de website www.zuidelijkwesterkwartier.nl/hoendiep-zuidzijde/ is meer informatie te vinden over de werkzaamheden aan de kade van de Hoendiep Zuidzijde. U vindt hier ook een interactieve kaart met welke werkzaamheden waar gaan plaatsvinden.

Uitvoeringspartijen

Prolander heeft de opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden namens het waterschap Noorderzijlvest verstrekt aan Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. Het Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) verzorgt de directievoering en het toezicht. Prolander is verantwoordelijk voor het gebieds- en projectmanagement.

Coronavirus

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen organiseren we geen gebieds- of inloopbijeenkomsten. Wij benaderen u zoveel mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief. Tijdens de werkzaamheden en contactmomenten hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Foto: informatiebord werkzaamheden Hoendiep Zuidzijde.

Foto: informatiebord werkzaamheden Hoendiep Zuidzijde.