Denk mee over de recreatieve beleving in het ZWK

Heeft u ideeën voor het versterken van de recreatieve beleving in het ZWK? Bijvoorbeeld een nieuwe wandelroute of fietspad? Kom dan naar een van de inloopavonden van de gemeente Westerkwartier.

Wellicht heeft u in het ZWK de borden langs de snelweg zien staan of heeft u gemerkt dat er druk gewerkt wordt aan wegen en gemalen. Dit is allemaal om natuurontwikkeling en waterberging mogelijk te maken. Binnen deze gebiedsontwikkeling zijn al de nodige projecten uitgevoerd en voor andere gebieden worden plannen uitgewerkt. De gemeente Westerkwartier wil ook aandacht voor de recreatieve beleving en inrichting binnen de gebiedsontwikkeling. Daarom komt de gemeente graag in contact met mensen die er graag recreëren.

Heeft u ideeën voor het versterken van de recreatieve beleving in het ZWK? Bijvoorbeeld een nieuwe wandelroute, fietspad of ontbrekende (watersport)voorzieningen? Of hele andere dingen zoals het versterken van de cultuurhistorische beleving van het gebied. Graag hoort de gemeente dit soort ideeën van u, of van mensen uit uw dorp, zodat deze punten meegenomen kunnen worden in de planvorming (naar haalbaarheid en financiering wordt gekeken). U bent van harte uitgenodigd om uw ideeën te delen op de inloopavonden:

  • 13 oktober (locatie Cazemierboerderij Tolbert)
  • 14 oktober (locatie dorpshuis de Rotonde Niekerk)
  • 28 oktober (locatie dorpshuis de Weme Noordwijk)

De inloop is vanaf 17.00 tot ca 20.00. Ook is er gelegenheid om ideeën per mail te delen met Ruben Abma (rubenabma@hotmail.com) of Ilona Boekhorst (ilona.boekhorst@westerkwartier.nl) . Ruben Abma coördineert de inventarisatie en is, net als Ilona Boekhorst van de gemeente Westerkwartier, op de inloopavonden aanwezig.