Dagelijks Bestuur Waterschap Noorderzijlvest bezoekt projectgebied

Op woensdagmiddag 16 juni bracht het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest een bezoek aan het projectgebied van het Zuidelijk Westerkwartier. Voor de meeste bestuursleden was het ruim een jaar geleden dat zij voor het laatst de verschillende deelprojecten bezochten. In een jaar tijd is veel werk verzet, zo concludeerden zij tijdens de fietstocht.

 

De fietsers kijken uit over de omgeving

Foto 1: Vanaf de brug tussen de Bevervallei en de Ottervallei (polder De Dijken-Bakkerom) is de natuurlijke waterovergang tussen beide valleien goed zichtbaar.

 

 

Foto 2: Een duiker gaat net het Lettelberterdiep in voor werkzaamheden onder water.

 

 

De fietsers staan naast het nieuwe gemaal Lettelbert

Foto 3: Vanaf het nieuwe gemaal Lettelbert is het weidse uitzicht op waterberging de Drie Polders mooi. De waterberging heeft een capaciteit van 1,2 miljoen m3 water. Naar verwachting zetten we de berging 1x per 25 jaar in.

 

 

De fietsers staan verzameld op het erf van de heer Geertsema

Foto 4: Op het erf bij agrariër Geertsema in een van de NWB-polders (Nationaal Bestuursakkoord Water). Door verschillende ingrepen heeft hij zomers geen sloten meer droog staan.