Archief voor Timeline Stories

Juli 2021

Op 2 juli was de officiële aftrap van de werkzaamheden aan de Lettelberterbergboezem. Het plaatsen van de eerste houten palen voor de nieuwe beschoeiing in de oever van het Lettelberterdiep en gaf het startsein van de werkzaamheden.
> Lees verder

Mei 2021

Op 7 mei 2021 is de aanbestedingsprocedure voor de Lettelberterbergboezem afgerond. Het werk wordt uitgevoerd door Grondverzet- en Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. te Scharnegoutum. De directievoering en toezicht zal worden verzorgd door ingenieursbureau Antea Group en RoyalHaskoningDHV. Op 17 mei 2021 begon aannemer De Boer en De Groot met de aanpassing van het gemaal De Dijken. Het gemaal krijgt een nieuwe visvriendelijke pomp en uitstroomkoker. Ook wordt het mogelijk gemaakt om vanaf het gemaalgebouw de inlaat en stuw van de nieuwe  waterberging te bedienen. Aan de achterkant van het gemaal wordt de bestaande krooshek-reiniger vervangen door een nieuw exemplaar.
> Lees verder

April 2021

In April is het Zuidelijk Westerkwartier uitgeroepen tot ambassadeursproject van het Uitvoeringsprogramma Groeningen. Het Zuidelijk Westerkwartier is uitgekozen vanwege de natuurontwikkeling die wordt gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden.
> Lees verder

Maart 2021

Op 1 maart startte de bouw van de compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep. De stuw voorkomt dat het water uit het Leekstermeer naar de bergingspolder loopt en zorgt ervoor dat het water van het Leekstermeer op hoogte blijft. Op 18 maart vond de officiële starthandeling plaats voor de compartimenteringsstuwen in het Hoendiep. Met deze stuwen krijgt het waterschap Noorderzijlvest de mogelijkheid de waterbergingsgebieden beter en effectiever in te zetten. HAZ Infra heeft de inrichtingswerkzaamheden van De Drie Polders afgerond. Alle kades rondom het gebied zijn nu op hoogte.  
> Lees verder

Februari 2021

In februari zijn de werkzaamheden aan de Klaas Doornbosbrug aan het Lettelberterdiep afgerond. Naast een nieuw brugdek zijn ook de leuningen vernieuwd. Op 8 februari startte de bouw van de compartimenteringsstuw in het Hoendiep naast de brug ‘Oostwolmerdraai’. De stuw heeft als functie dat het water van het Leekstermeer op hoogte blijft.
> Lees verder

Oktober 2020

Op 29 oktober 2020 is de aanbestedingsprocedure voor de twee compartimenteringsstuwen De Drie Polders afgerond. Aannemer Jansma Drachten B.V. gaat twee compartimenteringsstuwen plaatsen om de waterbergingsgebieden optimaal te benutten. In de laatste week van oktober startte aannemer Tebezo met voorbereidingen aan de Hoendiep Zuidzijde, zoals maaien en het vrijmaken van het terrein.
> Lees verder

September 2020

Op 14 september is de aanbesteding voor de werkzaamheden in de NBW-polders afgerond. Het werk wordt aanbesteed bij Aannemingsbedrijf Oosterhuis B.V. Het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV verzorgt de directievoering en toezicht.
> Lees verder

Augustus 2020

Op 27 augustus 2020 is het kadewerk aan de Hoendiep Zuidzijde aanbesteed bij Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. Royal HaskoningDHV verzorgt de directievoering en toezicht.
> Lees verder

Juni 2020

Op 8 juni is de eerste damwand geplaatst voor het nieuwe gemaal ‘Lettelbert’ en de inlaat voor water ‘De Drie Polders’ in het Zuidelijk Westerkwartier. Vanaf de Lettelberterdijk, bij de Klaas Doornbosbrug, zagen omwonenden hoe een graafmachine de acht meter lange stalen damwand in de bodem trilde.
> Lees verder

Maart 2020

Op 20 maart startten werkzaamheden in Polder De Dijken-Bakkerom. Voor het maken van de kades is veel grond nodig. Het tekort aan grond wordt deels aangevoerd vanuit Bedum en deels vanuit het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders. De aannemer begon met het transporteren van grond die vrijkomt bij het maken van de rondweg in Bedum.
> Lees verder