Mei 2021

  • Op 7 mei 2021 is de aanbestedingsprocedure voor de Lettelberterbergboezem afgerond. Het werk wordt uitgevoerd door Grondverzet- en Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. te Scharnegoutum. De directievoering en toezicht zal worden verzorgd door ingenieursbureau Antea Group en RoyalHaskoningDHV.
  • Op 17 mei 2021 begon aannemer De Boer en De Groot met de aanpassing van het gemaal De Dijken. Het gemaal krijgt een nieuwe visvriendelijke pomp en uitstroomkoker. Ook wordt het mogelijk gemaakt om vanaf het gemaalgebouw de inlaat en stuw van de nieuwe  waterberging te bedienen. Aan de achterkant van het gemaal wordt de bestaande krooshek-reiniger vervangen door een nieuw exemplaar.