Maart 2020

  • Op 20 maart startten werkzaamheden in Polder De Dijken-Bakkerom.
    Voor het maken van de kades is veel grond nodig. Het tekort aan grond wordt deels aangevoerd vanuit Bedum en deels vanuit het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders. De aannemer begon met het transporteren van grond die vrijkomt bij het maken van de rondweg in Bedum.