Belangenvereniging Polder de Dijken: ‘Samenwerking prima verlopen’

Vanuit het project is zowel bij voorbereiding als bij uitvoering samenwerking gezocht met andere partijen en de omgeving. Een van die partijen is de Belangenvereniging Polder de Dijken. Bestuursoorzitter Wim Meilink blikt in een interview met waterschap noorderzijlvest terug op de samenwerking en hoe die is verlopen.

‘De communicatie met de bewoners was helder en goed,’ vertelt Meilink. ‘De hele totstandkoming van de waterbergingen duurt al 2 decennia. 20 jaar geleden werd er meer gestuurd. Nu met Prolander is het heel anders verlopen. In het hele traject zijn we goed meegenomen door Ernstjan Cornelius en Bart Jan Prak.’

 

Ideeën meegenomen

Meilink betreurt wel dat de inwoners in de gebiedscommissie niet vertegenwoordigd zijn: ‘Want juist daar ga je het gesprek aan en worden de beslissingen genomen. Maar daarvoor was bestuurlijk nog geen ruimte. Toch is het verschil tussen 20 jaar terug en nu groot.’ Belangenvereniging Polder de Dijken kon bij overleggen al haar ideeën op tafel leggen. Sommige daarvan zijn ook in de plannen verwerkt. Zoals waterberging in de noordwesthoek van het gebied.

‘Dat hoorde eerst niet tot de plannen,’ vertelt Meilink, ‘maar is door een van onze leden als voorstel naar voren gebracht toen er nog extra bergingscapaciteit nodig was.’ Het gebied is bij de plannen getrokken en is ook een mooi gebied geworden. ‘Je maakt echt samen de plannen. Dat is een goede ontwikkeling en past ook meer in de tijd van nu.’

 

Persoonlijk en transparant

Ondanks corona bleef in 2020 het contact, alhoewel veel minder persoonlijk. Meilink vindt het jammer dat ook een excursie om die reden niet mogelijk was. De bevroren grond en waterpartijen in februari 2021 maakten dat gemis goed: ‘Het was prachtig om te zien. Het gebied is beslist mooier geworden.’
Verder is Meilink lovend over de aanleg van de waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom door aannemer Van der Meer. Het kabels- en leidingenwerk viel helaas buiten verantwoordelijkheid van de Gebiedscommissie. Waar binnen het hele project afspraken mogelijk waren, ontbrak dat hier. Ook zou de belangenvereniging het traject van de grondtransacties liever meer transparant zien.

 

Blijven betrekken

De waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom is inmiddels ingericht. Bij de voorbereiding en de uitvoering zijn de bewoners goed betrokken. Daarom valt het Meilink op dat dat niet geldt voor het beheer: ‘Dat gaat nu weer naar Staatsbosbeheer en Noorderzijlvest. Daar hebben wij geen direct contact mee gehad. Ik zou willen zeggen: Hou die overlegstructuur in stand, betrek de inwoners. Wie weet willen ze aan sommige plannen zelfs wel meebetalen.’

Dit interview met Wim Meilink kwam tot stand voor het jaarverslag van waterschap Noorderzijlvest. Dat jaarverslag vindt u hier.