Afsluiting fietspad langs de N388

Tussen maandag 23 mei (7:00 uur) en vrijdag 3 juni 2022 (17:00 uur) is het fietspad langs de N388 bij Bakkerom afgesloten voor doorgaand fietsverkeer. Fietsers kunnen tijdens de afsluiting gebruik maken van een omleidingsroute.

 

Werkzaamheden

In deze periode gaat aannemer KWS het fietspad herstellen. Hierbij wordt een gedeelte van het fietspad opgebroken en wordt een compleet nieuwe asfaltverharding aangebracht. Op andere delen van het fietspad bestaat het herstel uit het aanbrengen van een nieuwe deklaag van asfalt. Door deze werkzaamheden ligt het fietspad open en is het onbruikbaar voor doorgaand fietsverkeer.

 

Omleiding

Fietsers kunnen tijdens de afsluiting gebruik maken van een omleidingsroute. Deze route wordt met borden aangegeven en loopt via de Dijkweg, de Mensumaweg en de Kuzemerweg om de wegwerkzaamheden heen. Om het fietsverkeer hierbij goed te begeleiden worden verkeersregelaars ingezet. Voor aanwonenden blijft het in deze periode gewoon mogelijk de woningen te bereiken.

In het onderstaande overzichtskaartje staat de omleidingsroute in het groen aangeheven. De afgesloten N388 staat in rood.

 

Een plattegrond van het gebied. In het groen staan de Dijkweg, Mesumaweg en Kezumerweg aangeven.