Afronding aanbestedingsprocedure compartimenteringsstuwen De Drie Polders

Op 29 oktober 2020 is de aanbestedingsprocedure voor de twee compartimenteringsstuwen De Drie Polders afgerond.

Planning werkzaamheden

De aannemer Jansma Drachten B.V. start na de aanbesteding met het opstellen van werkplannen en maakt een planning om het werk voor te bereiden. Om de waterbergingsgebieden optimaal te benutten worden er twee compartimenteringsstuwen geplaatst. Met deze stuwen zijn er mogelijkheden om waterbergingsgebieden beter en effectiever in te zetten. Bepaalde onderdelen van de twee compartimenteringstuwen moeten speciaal voor deze stuwen gemaakt en afgebouwd worden. Dit wordt in de fabriek en werkplaats gedaan.

werk in uitvoering. De bouw van het gemaal De Heining in Vijfhuizen, door aannemer Jansma.

Foto: werk in uitvoering. De bouw van het gemaal De Heining in Vijfhuizen, door aannemer Jansma.

Naar verwachting wordt aan het begin van 2021 de werkzaamheden aan de compartimenteringsstuwen zichtbaar. Binnenkort wordt er een projectbord in het gebied. Zodra de planning verder uitgewerkt is krijgen direct omwonenden een brief over de werkzaamheden. Ook wordt er op deze website een nieuwsbericht geplaatst. Er worden bouwkundige opnames gedaan bij nabijgelegen woningen en objecten. Omwonenden ontvangen hierover een brief. Naar verwachting worden de werkzaamheden begin juli 2021 afgerond.

Meer weten hierover? Ga naar de gebiedspagina compartimenteringsstuwen.

werkzaamheden in uitvoering bij het gemaal De Heining in Vijfhuizen, door aannemer Jansma.

Foto: werkzaamheden in uitvoering bij het gemaal De Heining in Vijfhuizen, door aannemer Jansma.

Uitvoeringspartijen

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest heeft Prolander het werk aanbesteed bij Jansma Drachten B.V. Het ingenieursbureau Antea Group verzorgt de directievoering en toezicht. Prolander verzorgt het gebieds- en projectmanagement.

Logo van partij Jansma

Logo van Anteagroup