Aangelegde natuurgebieden nog niet toegankelijk

De natuur- en waterbergingsgebieden in Polder de Dijken-Bakkerom en in De Drie Polders zijn nog niet toegankelijk voor bezoekers. De natuur moet zich eerst ontwikkelen, die is op dit moment erg kwetsbaar.

In het najaar van 2021 worden deze projecten afgerond en opgeleverd. Nu heeft de natuur tijd nodig om zich te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de aangelegde kades en naastgelegen maaipaden. De kades moeten zich “zetten” en het ingezaaide gras moet een stevige zode gaan vormen. Naast dat het gebied kwetsbaar is, is rust ook belangrijk om verstoring te voorkomen. Het is niet gewenst om als bezoeker (wandelaar, ruiter, fietser) het gebied te betreden. Daarom zijn er verschillende hekken en borden in het gebied geplaatst.

Hek in gebied

Foto: Eén van de hekken in Polder de Dijken-Bakkerom.

Tijdspad

In de zomer van 2022 wordt met Staatsbosbeheer (eigenaar en beheerder van het gebied) en het waterschap Noorderzijlvest (eigenaar van kades en maaipaden) bekeken wanneer én waar recreatie binnen deze gebieden mogelijk wordt. Maar ook welke onderdelen voor wandelaars toegankelijk worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van omwonenden.

Binnenkort een wandelroute beschikbaar

In het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders is een ontwerp opgesteld voor een wandelroute aan de zuidkant. Dit ontwerp wordt begin oktober opgeleverd, gecommuniceerd en in het najaar van 2021 aangelegd. Een ontwerp voor een uitkijkpunt wordt nog uitgewerkt en wordt in 2022 aangebracht.

Bord in Drie Polders Bord Polder de Dijken-Bakkerom

Foto links: Eén van de borden in De Drie Polders.

Foto rechts: Eén van de borden in Polder de Dijken-Bakker-Bakkerom.