Wateroverlast en waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier

Afgelopen zondag is er erg veel regen gevallen. Vooral in het Westerkwartier is hierdoor wateroverlast ontstaan. Inmiddels staan stuwen omlaag en draaien de gemalen volop om het overtollige water af te voeren.

In het weekend en afgelopen maandag konden we geen water afvoeren naar zee. Daarvoor was de waterstand op zee te hoog. Afvoeren naar zee kon op dinsdagmorgen en dinsdagavond wel weer.

 

Inzet van waterberging De Dijken-Bakkerom

Om het peil met name in het Westerkwartier extra te laten zakken, is maandagmiddag voor het eerst de waterberging De Dijken-Bakkerom ingezet. Om 15.00 uur hebben we de inlaat naast gemaal De Dijken open gezet. Een groot deel van het overtollige water stroomde de berging in. Inzet van De Dijken-Bakkerom was nodig om de waterstanden in het Dwarsdiep te verlagen. Doordat het water uit de omgeving de berging instroomde, is de lokale waterstand met meer dan 10 centimeter verlaagd. Inmiddels is de berging met succes volgestroomd met rond 1 miljoen kuub water. Het water blijft hier nog een poosje totdat er meer ruimte in alle sloten en kanalen van het watersysteem is om de grote hoeveelheid water af te voeren richting Lauwersmeer en Waddenzee. Dat gebeurt naar verwachting begin volgende week.

 

Inzet van de compartimenteringsstuwen

De hoge waterstand in het Dwarsdiep is naar beneden gegaan met de inzet van de waterberging. Het water uit het Dwarsdiepgebied moest eerst naar deze berging stromen. Daarvoor zijn maandag ook de gloednieuwe compartimenteringsstuwen in het Hoendiep en het Lettelberterdiep omhoog gezet. Nadat waterberging De Dijken-Bakkerom vol zat, zijn de compartimenteringsstuwen dinsdag weer omlaag gezet.

 

Afvoer Drents water via De Onlanden naar zee

De waterstanden in het grootste deel van het waterschapsgebied stijgen niet meer. Dat betekent dat de piek in de waterstand achter de rug lijkt. We hebben nog wel te maken met afvoer van water uit de kop van Drenthe. Ook hier is veel overtollig water. Dat stroomt naar de waterberging in De Onlanden. Dit overtollige water wordt vanaf daar ook afgevoerd richting het Lauwersmeer.

 

Afvoer water naar zee tot zaterdag beperkt

Vanwege de hoge waterstand op zee zijn er de komende dagen weinig mogelijkheden om water uit het Lauwersmeer af te voeren naar de Waddenzee. Dat betekent dat de afvoer van water uit het Westerkwartier geleidelijk verloopt. Aanstaande zaterdagmorgen is na dinsdag het eerstvolgende moment om water af te voeren naar zee. Het kan daarom nog ongeveer anderhalve week duren voordat het waterpeil in de boezem weer helemaal op het normale streefpeil is.

 

Situatie Leekstermeer en Lettelberterdiep

Dinsdagavond hebben we de overloopgebieden in de polder Vredewold en de Lettelberterbergboezem ingezet. Deze overloopgebieden zijn gebieden die we vrijwel direct in kunnen zetten. In de polder Vredewold is een kleine 250.000 kuub water gestroomd en bijna 500.000 kuub water in de Lettelberterbergboezem. Inzet van de overloopgebieden was nodig omdat de waterstand van het Leekstermeer erg hoog werd en niet zo snel leek te dalen. De hoge waterstand van dinsdagavond komt doordat het vele water uit de hoger gelegen gebieden in Drenthe via De Onlanden naar het lager gelegen Leekstermeer stroomt. Via het Leekstermeer gaat het water richting het Lauwersmeer. Inmiddels dalen ook de waterstanden van het Leekstermeer langzaam.

 

Mogelijke inzet De Drie Polders als waterberging

De komende dagen wordt nog ongeveer 25 millimeter regen verwacht. Het is goed mogelijk dat we donderdag of vrijdag gaan beslissen om de waterberging in De Drie Polders in te zetten. Dat hangt nog af van waar de regen gaat vallen. En van de hoeveelheid water die vanuit Drenthe deze kant nog op gaat komen. We zetten de waterberging alleen in wanneer dat echt nodig is. Het gebied De Drie Polders is wel ingericht voor waterberging en is ook klaar voor inzet.

 

Meldingen afhandelen

We hebben intussen meerdere meldingen uit het gebied opgepakt. Verstoppingen worden opgelost, schade aan gemalen, stuwen en inlaten wordt gerepareerd en op een paar plekken draaien noodpompen. We inspecteren de kades. Wanneer het water weer op een normaal peil is, inspecteren we de kades nog een keer. We blijven alert op de weersomstandigheden. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Kijkt u voor informatie op de website van het waterschap www.noorderzijlvest.nl . De berichten plaatsen we ook door op de website van de gebiedsontwikkeling www.zuidelijkwesterkwartier.nl.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over de eventuele inzet van De Drie Polders als waterberging, neemt u dan contact op met ErnstJan Cornelius van Prolander via 06-52401179 of e.cornelius@prolander.nl