Voortgang werkzaamheden en planning gebieden in uitvoering

In het Zuidelijk Westerkwartier zijn de werkzaamheden nog steeds in volle gang. We geven een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de planning van de drie gebieden in uitvoering. 

Polder de Dijken-Bakkerom

Grond-weg en waterbouw (GWW)

 • Na grondtransport over de Dijkweg is het asfalt van het oostelijk deel verwijderd.
 • Het oostelijk deel is opgehoogd en voor belast. 
 • Deze week is het oostelijk deel voorzien van een tijdelijke asfalt verharding. Deze asfalt verharding blijft liggen tot einde uitvoering.
 • Dan zal de Dijkweg op eindhoogte worden gebracht.
 • Waarna de gehele Dijkweg zal worden voorzien van een nieuwe beton verharding.
 • De werkzaamheden rondom Bakkerom 13-15 (voormalige boerderij SBB) zijn afgerond. De locatie is na sanering en herschikken voorzien van een 50 cm dikke afdeklaag.
 • Grondtransport van buiten het project wordt volgende week afgerond.
 • Aannemer van der Meer is begonnen met het afgraven van de percelen in de Noordoost hoek.
 • Veel grond is al in de 1e ophoogslag van de te bouwen kades aangebracht.
 • De slenk in de Bakkerom Zuid is aangelegd.
 • Aannemer Stuut werkt aan de herinrichting van drie erfpercelen, 2 aan de Dijkweg en 1 aan de Redendijk/Bakkerom.
 • De door de particulieren zelf eerder aangekochte grond wordt bij de huidige erven getrokken. De grond werkzaamheden hiervoor zijn vrijwel afgerond.

afgraven Noordoosthoek afgraven Noordoosthoek
Foto’s: afgraven Noordoosthoek

Dijkweg asfalt
Foto: Dijkweg asfalt

ophoging dijkweg ophoging dijkweg
Foto’s: ophoging dijkweg

nieuwe (gegraven) sloot rondom erven nieuwe (gegraven) sloot rondom erven
Foto: nieuwe (gegraven) sloot rondom erven

Kunstwerken

 • Aannemer De Boer & De Groot is gestart met de aanleg van de geautomatiseerde kunstwerken. 
 • De kade van de Matsloot is voorzien van rijplaten.
 • Over de rijplaten is zand aangevoerd wat nodig is voor de bouwlocatie en er zijn damwanden aangevoerd.
 • Afgelopen week zijn hier damwanden geplaatst, deze beschermen de bouwplaats en de oever van de Matsloot tegen afslag en maken deze stabiel. Ook voor de inlaatvoorziening zijn hier damwanden geplaatst. Deze damwanden worden de grond ingetrild. 

De Drie Polders

Grond-weg en waterbouw (GWW)

 • Aannemer HAZ is verder gegaan met het ontgraven van de Gave.
 • Met de uitkomende grond wordt de 1e ophoogslag van de kades gemaakt.
 • Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.
 • Een aantal natuur vriendelijk oevers kan nog niet worden gegraven omdat hier broedende vogels zijn aangetroffen. Dit graven gaat verder als deze gronden ecologisch worden vrijgegeven.
 • Bij ontgravingen is een oude waterput aangetroffen. (zie artikel op de website en nieuwsbrief)
 • Sloten in het gebied vallen droog, er wordt water van buiten het gebied ingepompt om dit te voorkomen en flora maar vooral fauna te beschermen.

   Kunstwerken

 • Aannemer De Boer & De Groot is gestart met de aanleg van de  geautomatiseerde kunstwerken. 
 • De zandbaan over de toekomstige kade is verder afgewerkt en voorzien van rijplaten.
 • Op deze wijze kan al het bouwverkeer vanaf de Mienscheer via deze route naar het toekomstige gemaal en inlaat en wordt de Lettelberterdijk ontzien.
 • De Lettelberterdijk is ter hoogte van het gemaal en inlaat afgesloten en er is een omleiding aangebracht. (zie artikel op de website en in deze nieuwsbrief)
 • De Klaas Doornbos brug is afgesloten. (zie artikel op de website en in deze nieuwsbrief)
 • Damwanden en heipalen zijn aangevoerd.
 • Op 8 juni is de start van de bouw gemarkeerd door het plaatsten van de 1e damwand. (zie artikel op de website en in deze nieuwsbrief)
 • Het plaatsen van de damwanden neemt naar verwachting 3 weken in beslag. De werkzaamheden zullen in de omgeving hoorbaar zijn en kunnen daarmee enige overlast veroorzaken. Wij doen onze uiterste best om de hinder te minimaliseren. Er zijn trillings- en geluidsmeters geplaatst bij woningen in de directe omgeving.
 • De damwanden worden grotendeels vanaf het water aangebracht, wat gevolgen kan hebben voor de passeerbaarheid met bootjes. Zodra duidelijk is wanneer dit gaat plaatsvinden en wat de consequenties zijn zal dit op de website worden aangegeven.

Projectbureau

Het Projectbureau aan de Pasop blijft vanwege de maatregelen rondom het coronavirus gesloten voor “publiek”. De ingenieursbureaus die in uitvoering zijn (Arcadis, Sweco en Witteveen+Bos) gaan met inachtneming van de RIVM regels en voorwaarden de directievoering en toezicht vanuit het projectbureau opstarten. Het spreekuur met Prolander blijft voorlopig telefonisch.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen, mailen of appen met Bart-Jan Prak (06-52401220), bj.prak@prolander.nl Krijgt u Bart-Jan niet direct aan de telefoon, dan kunt u bellen met ErnstJan Cornelius 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl

Planning overige projecten

Wat betreft de NBW Polders is het bestek gereed en wordt binnenkort aanbesteed, waarna de uitvoering medio augustus zal starten. In het Hoendiep ZZ is het bestek vrijwel gereed en start de aanbesteding binnenkort. In september kunnen de uitvoeringswerkzaamheden beginnen. De laatste hand wordt gelegd aan het bestek in de Lettelberterbergboezem. De aanbesteding start begin juli. In september kunnen de uitvoeringswerkzaamheden beginnen. En wat betreft de compartimenteringsstuwen start de aanbesteding in augustus. In oktober kunnen de uitvoeringswerkzaamheden beginnen.

Informeren

In de nieuwsbrief van juli informeren wij u verder over de planning van de uitvoering. Wij gaan dan ook inhoudelijk in op wat er gaat gebeuren. Voorheen deden we dit door het organiseren van gebiedsavonden, wat helaas in deze coronatijd niet mogelijk is. Op deze website worden in een viewer tekeningen met maatregelen inzichtelijk gemaakt zodat eenieder kan zien wat waar gaat gebeuren.