Voortgang geautomatiseerde kunstwerken

De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe kunstwerken in het Zuidelijk Westerkwartier zijn gestart. De bouwborden staan in het veld. In april start aannemer De Boer & De Groot met werkzaamheden, waaronder de inrichting van het bouwterrein bij de Lettelberterdijk. En ook in Polder de Dijken-Bakkerom gaan we van start met de inrichting van het werkterrein.

Inlaten, stuwen en gemalen

De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe kunstwerken in het Zuidelijk Westerkwartier zijn inlaten, stuwen en gemalen. Op dit moment staan de bouwborden in het veld en zijn voorzorgsmaatregelen genomen om de gevolgen van de bouw op vogels e.d. te beperken. Aannemer De Boer & De Groot start 14 april met de bouw van hun eigen projectkeet aan de Pasop. Deze komt te staan naast het projectbureau Zuidelijk Westerkwartier en de werkkeet van onze aannemer HAZ. Naar verwachting gaan zij eind april vanuit deze keet werken.

Inrichting bouwterrein Lettelberterdijk

In april start De Boer & De Groot ook met de inrichting van het bouwterrein bij de Lettelberterdijk. De werkzaamheden bestaan hier uit de aanleg van een goed toegangspad (rijplatenbaan) vanaf het Mienscheer naar het bouwterrein. Bij het bouwterrein zelf wordt zand aangebracht en wordt de Molensloot omgelegd, zodat er voldoende werkruimte ontstaat om een nieuwe leiding (sifon) in de Molensloot te bouwen. De inrichting van het bouwterrein in De Drie Polders gaat ongeveer tot half mei duren. Hierna leggen we de kabels en leidingen om, zodat het gemaal en de inlaat kan worden gebouwd.

Inrichting werkterrein Polder De Dijken-Bakkerom

Ook in polder De Dijken-Bakkerom gaat De Boer & De Groot komende weken van start met de inrichting van het werkterrein. Bij de aanvoerroute over de bestaande kade van de Matsloot worden rijplaten aangebracht. Het werkterrein komt hierna direct bij gemaal het De Dijken te liggen. Op deze plek wordt half mei gestart met de bouwwerkzaamheden. In die periode start ook de bouw van de nieuwe inlaat voor de waterberging.

Hieronder de geplaatste bouwborden in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom:

De geplaatste bouwborden in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom.

 De geplaatste bouwborden in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom

Logo Europees landbouwfonds