Voorlopige gunning kunstwerken en GWW

Voor de uitvoering van de geautomatiseerde kunstwerken in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom en voor het GWW-gedeelte in Polder de Dijken-Bakkerom zijn in november 2019 twee aanbestedingen gestart. Eind januari eindigde de inschrijving op beide werken. Afgelopen week leidde dit tot twee voorlopige gunningen.

Na de opschortende termijn gaan we eind februari over tot de definitieve gunning. Daarmee zijn we wederom een stap dichterbij de realisatie van project Zuidelijk Westerkwartier, en hebben we weer twee grote werken in uitvoering.

Logo Europees Landbouwfonds