Vlog: herstelwerkzaamheden aan de oude waterstroom de Gave

Tijdens de aanleg van de A7 rond 1960 zijn verschillende delen van de Gave verdwenen. Door herstelwerkzaamheden komen verschillende delen in het landschap terug. Hoe? Bekijk de vlog.

Menno van der Meer is projectmanager bij het waterschap Noorderzijlvest en vertelt over de werkzaamheden aan de Gave in het Zuidelijk Westerkwartier. Vervolgens neemt Maickel Burgers, projectleider bij de Provincie Groningen, ons onder andere mee in welke vogels we door de herstelwerkzaamheden weer in het gebied zien.

Achtergrondinformatie

In het Zuidelijk Westerkwartier zijn we volop aan het werk voor waterberging, waterkwaliteit, natuur- en landschapsherstel. Onderdeel daarvan is het gebied ‘De Drie Polders’. Hier komt één van de drie nieuwe waterbergingen. In dit gebied ligt de eeuwenoude rivier De Gave. Bij de aanleg van de A7 van Groningen naar Drachten rond 1960 zijn delen van De Gave voor eens en voor altijd onder deze weg verdwenen. In de waterberging de Drie Polders herstellen we delen van de Gave.

Bekijk hieronder de vlog van Menno en Maickel.