Vismigratie: al duizenden vissen gezien

Sinds de vispassage is geplaatst, zijn er in totaal al 35.542 visbewegingen gezien. Het gaat om de periode van 11 maart 2022 tot 11 juni 2022. 

Het aantal visbewegingen wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk 35.542 vissen door de vispassage zijn gegaan. Het kan ook zijn dat een vis meerdere pogingen doet en hierdoor vaker gedetecteerd wordt door de camera. Op de beelden is wel te zien dat de meeste soorten doorzwemmen en de vispassage passeren. Dat is goed nieuws.

Verschillende soorten gespot

Er zijn al veel verschillende vissoorten herkend. Dat geeft wel aan hoe soortenrijk het gebied is. Zo zien we de Driedoornige stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars, Alver, Baars, Bermpje, Blankvoorn, Brasem, Paling, Giebel, Kleine modderkruiper, Snoek, Winde, Zeelt, Riviergrondel, Kolblei, Ruisvoorn en de Pos.

Verdeling van de vissoorten die door de vispassage zwemmen

Diagram van de verdeling vissoorten. Niet alle soorten staan hierbij omdat het soms om enkele aantallen gaat.

 

Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.