Vastgesteld ‘Derde wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 19 december het ontwerp van het ‘Derde wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’ vastgesteld.

 

Inhoud

In het Zuidelijk Westerkwartier vindt een gebiedsontwikkeling plaats waarbij waterbergingsgebieden worden ingericht, gecombineerd met inrichting van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de gemeente Westerkwartier. Het wijzigingsplan is van toepassing op enkele percelen in deelgebieden ‘polder de Dijken’, ‘De Drie Polders’ en ´Dwarsdiep´. De wijzigingen worden doorgevoerd vanwege aankoop van gronden, ruilingen tussen verschillende partijen in het gebied en het vastleggen van de situatie na oplevering van enkele deelprojecten.

 

Terinzagelegging

U kunt het ontwerp-wijzigingsplan en de bijbehorende stukken met ingang van 27 december 2023 inzien bij:

  1. Het gemeentehuis te Zuidhorn;
  2. De provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

 

Het wijzigingsplan is ook te bekijken op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.9920.WP3waterbergingZWK-ON01

 

Indienen zienswijzen

Vanaf 27 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp van het ‘Derde wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’ naar voren brengen bij de provincie Groningen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan Gedeputeerde Staten en mailen naar info@provinciegroningen.nl of sturen naar de provincie Groningen t.a.v. team Natuur, Postbus 610, 9700 AP Groningen onder vermelding van “zienswijze derde wijzigingsplan PIP ZWK”. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt via de Frontoffice van de provincie Groningen, telefoon 050-316 4911.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot team Natuur van de provincie Groningen via telefoonnummer 050-316 49 11.