Uitnodiging terugkoppeling schetssessie

Was je niet bij een schetssessie aanwezig maar ben je wel geïnteresseerd in de uitkomsten van de schetssessie in jouw gebied? Per gebied houden we voor de in- en aanwonenden van dat gebied een terugkoppeling. Je bent hier dan van harte welkom.

  • 24 mei doen we dit voor polder De Dijken
  • 9 juni voor de De Drie Polders
  • 15 juni voor het Leekstermeergebied (Midwolde)
  • 27 juni tenslotte – nog onder voorbehoud – voor het Dwarsdiep (Noord en Zuid tegelijk)

Het programma:

Na een korte inleiding presenteren we de resultaten van de schetssessie. Aansluitend is er ruimte voor een gesprek en het stellen van vragen. Daarna maken we zo nodig nadere afspraken en kijken we graag samen met jou naar het vervolg.

De avonden starten om 20.00 uur en duren tot plm. 22.00 uur en worden gehouden in de CazemierBoerderij in Tolbert. Lukt het je niet om hierbij aanwezig te zijn? We maken een verslag van de avond en plaatsen dat zo snel mogelijk na de avond op onze site.