Bijeenkomst Matsloot en Pasop

Op 21 september presenteren we de uitkomsten van de schetsssessie Matsloot / Pasop. Dat doen we meteen openbare bijeenkomst in boerderij Cazemier, vanaf 20.00 tot ca. 22.00 uur. Je bent van harte welkom. Tijdens deze avond is er volop  gelegenheid om vragen te stellen en om op de plannen te reageren.

 Hoe werkt het?

Eerst organiseren we een schetssessie waarbij we met een kleine groep in gesprek gaan over de toekomst van het gebied. Doel van zo’n sessie is om gezamenlijk ideeën, wensen, knelpunten, oplossingen en aanwezige kennis inzichtelijk te maken. Dit werken we vervolgens uit in schetsen en die leggen we daarna voor aan een grotere groep van bewoners en grondeigenaren/-gebruikers.

 Leren van kennis

De gebiedscommissie (GC) wil graag leren van de kennis en ideeën die bij de schetssessies en bij de presentatie naar voren komen. Met deze input maken we een plan met diverse varianten. De GC legt dit plan vervolgens voor aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen en het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest.

We zien uit naar je komst!