Twee kavelruilen afgerond

Op de laatste donderdag in oktober zijn in het Zuidelijk Westerkwartier twee kavelruilen gepasseerd. Deze kavelruilen zijn het resultaat van maatwerk en een mooie stap in de richting van natuurontwikkeling en waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier.

Door pachters uit te ruilen zijn in het Dwarsdiep gronden van vijf kerken vrijgekomen. Ook is een erfpachtsituatie uitgeruild met het Rijk. Hiermee zijn ruim 41 hectare beschikbaar gekomen voor de gecombineerde opgave van het Natuurnetwerk Nederland en het realiseren van waterberging. Daarnaast kwam ruim 7 hectare vrij voor het Natuurnetwerk Nederland buiten de waterberging en ruim 3 hectare ruilgrond. Om dit voor elkaar te krijgen is 46 hectare ruilgrond ingezet. Tevens is 7,3 hectare particulier natuurbeheer gerealiseerd.

In de tweede kavelruil ging het om het ruilen van percelen waar particulier natuurbeheer op lag naar nieuwe locaties buiten de waterberging.