Terugblik op de feestelijke fietstocht

Op 30 oktober organiseerde Prolander namens de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest een feestelijke fietstocht van 27 kilometer. Ondanks het slechte weer was er een opkomst van zo’n 80 personen. Het was een mooie dag.

Achtergrondinformatie

De eerste vier projecten in het gebied zijn klaar en zijn formeel opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Westerkwartier. Bewoners en belangstellenden konden meefietsen langs de vier projecten waarin samenwerkingspartners het verhaal vertelden over water en natuur.

De bestuurders, betrokken ingenieursbureaus en gebiedspartners (30 personen) gingen langs de vier projecten en tekenden de documenten voor oplevering en overdracht. Ook kregen zij uitleg over het project en er werd per project een openingshandeling verricht. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kregen bewoners en belangstellenden uitleg over de projecten.

 

De projecten

In dit nieuwsbericht geven we uitleg wat er per project is gedaan bij de (1) Geautomatiseerde kunstwerken aan de Lettelberterdijk in Lettelbert en in Polder de Dijken-Bakkerom, (2) kadewerk Hoendiep Zuidzijde, (3) Waterhuishoudkundige NBW maatregelen in zes landbouwpolders l en (4) natuur- en waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom.

Foto: Opgeleverde en overgedragen 4 projecten

 • Geautomatiseerde kunstwerken
 • Kade verbetering Hoendiep Zuid Zijde
 • 6 landbouwpolders met een opgave vanuit
  Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
 • Natuur en waterbergingsgebied Polder de
  Dijken-Bakkerom
 • Convenant tussen Waterschap Noorderzijlvest
  en Staatbosbeheer.

In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het dagelijks beheer en onderhoud, het groot onderhoud en ook over het beheer en onderhoud na inzet van de waterberging.

 

 

Foto’s: Dagelijks bestuurslid Jeroen Niezen (linker foto) en hoofd Staatsbosbeheer Noord, Rieks van der Wal (rechter foto) tekenen het convenant.

 

Oplevering en overdracht geautomatiseerde kunstwerken

 

Henk staghouwer

 

Foto: Henk Staghouwer. Hij vertelt over De Drie Polders: “Er ligt nu een prachtig natuur- en waterbergingsgebied. Als het wandelpad binnenkort is aangelegd, bent u welkom om de natuur in het gebied te komen beleven”.

De oplevering en overdracht van aannemer De Boer & De Groot naar directie Arcadis naar gedelegeerd opdrachtgever Prolander, naar opdrachtgevers Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest naar de beheerders waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Westerkwartier wordt getekend.

 

Foto’s: Henk Staghouwer (rechter foto) en Jeroen Niezen (linker foto) tekenen het oplevering en overdracht document.

 

 

Foto’s: Betrokken gebiedspartners openen de waterberging door symbolisch, door met emmers het eerste water vanuit de boezem in de berging te gooien.

 

Oplevering en Overdracht Kade verbetering Hoendiep ZZ

 

Foto: Betrokkenen hebben het overdracht en oplevering document getekend. Van links naar rechts aannemer Tebezo, directie RHDHV, Provincie Groningen, Prolander, Gemeente Westerkwartier en waterschap Noorderzijlvest.

 

 

Foto: Wethouder Pieter van der Zwan en DB lid Jeroen Niezen openen de Hoendiep ZZ.

 

Waterhuishoudkundige maatregelen in Enumatil

Bij de openingshandeling worden zes panelen getoond waarop is aangegeven welke hoofdmaatregelen zijn uitgevoerd. Baggeren van watergangen, aanbrengen van natuurvriendelijke oevers, het plaatsen en verplaatsen van stuwen, het plaatsen en verplaatsen inlaten, het aanbrengen en verplaatsen van dammen met en zonder duikers en het aanbrengen van beschoeiing met fauna uitreedplaatsen.

 

 

Foto: het document is getekend. Van links naar rechts directie RHDHV, Provincie Groningen, aannemer Oosterhuis BV, Waterschap Noorderzijlvest (DB), Prolander, Waterschap Noorderzijlvest beheer.

 

 

Foto: Jeroen Niezen van het waterschap Noorderzijlvest vertelt waarom de NBW maatregelen belangrijk zijn voor het waterschap en deze landbouwpolders.

 

 

Foto’s: de onthulling van de panelen met daarop de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Natuur en waterberging Polder de Dijken-Bakkerom

 

 

Foto: het document is getekend. Van links naar rechts directie Sweco, aannemer van der Meer, Gemeente Westerkwartier, Provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest (DB) Prolander en Waterschap Noorderzijlvest beheer.

 

 

Foto: Ondanks het slechte weer lieten we ons de (Toffe) koffie goed smaken.

 

 

 

Foto’s: Henk Staghouwer, Rieks van der Wal en Jeroen Niezen openen het geplaatste insectenhotel.

 

 

Foto: Alle bezoekers kregen een zakje met bijenmengsel mee naar huis.

 

 

 

 

 

 

 

Ondank het slechte weer kijken we terug op een geslaagde dag en danken alle bestuurders, gebiedspartners, ingenieursbureaus, aannemers en geïnteresseerden uit de streek voor hun bijdrage en aanwezigheid.

SAMEN werken aan Natuur en Water.