Terugblik: inloopbijeenkomsten NBW-polders 

Op 7 en 9 januari 2020 zijn 2 inloopavonden georganiseerd over de stand van zaken rond het peilbesluit voor de NBW-polders.

In de afgelopen zomerperiode zijn in de polders verschillende inventarisaties en terreinopnamen gedaan. Deze informatie is allemaal verwerkt en vertaald naar inrichtingsmaatregelen om het peilbesluit binnen de NBW-polders te kunnen uitvoeren. De voorgestelde maatregelen zijn in de bijeenkomsten besproken met de streek. Per avond werden 3 polders toegelicht aan de hand van kaarten om een ieder zo optimaal mogelijk te informeren. Beide avonden verliepen in een open en prettige sfeer en trokken ongeveer 50 belangstellenden.