Terugblik 2022: “Naast trots wil ik iedereen ontzettend bedanken voor de inzet en samenwerking”

De feestdagen komen eraan! En daarmee ook het einde van weer een jaar vol werkzaamheden in de gebiedsontwikkeling van het Zuidelijk Westerkwartier. Samen met ErnstJan Cornelius, projectleider en secretaris van de Gebiedscommissie ZWK, blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we naar de uitdagingen in 2023.

 

 

Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar?

ErnstJan: “In 2022 is er in het Zuidelijk Westerkwartier veel werk verzet. Er zijn verschillende werken opgeleverd en een aantal deelgebieden afgerond. Ik ben trots wat wij vanuit Prolander met alle gebiedspartners het afgelopen jaar weer hebben kunnen doen. Gelukkig speelde corona in 2022 in de loop van het jaar een minder grote rol dan in 2021. Het mooiste is als je regelmatig gebiedsbijeenkomsten kunt organiseren, waarin je uit kunt dragen waar aan gewerkt wordt en waarom. Maar ook om input op te halen vanuit de bewoners (de streek) en om eventuele zorgen weg te nemen. Ik hoop daarom dat we in 2023 weer (gepast) gebiedsbijeenkomsten kunnen gaan organiseren.”

 

Waar ben je het meest trots op?

“Dat zijn eigenlijk te veel momenten om op te noemen. Het trots zijn begon al in februari 2022, toen er tijdens de wateroverlast voor het eerst het natuur- en waterbergingsgebied Polder de Dijken-Bakkerom werd ingezet. Het was natuurlijk even spannend of alles in de praktijk ook zou functioneren zoals het is ontworpen en aangelegd. We hadden berekend dat de berging in 24 uur na inzet gevuld moest zijn. In praktijk was dit 16 uur. Alle kunstwerken functioneerden en ook de aangelegde kades hielden zicht uitstekend. Naast de waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom werden ook compartimenteringstuwen (die toen nog niet opgeleverd waren) en de Lettelberterbergboezem ingezet. Ook deze doorstonden deze eerste inzet met glans. Ook ben ik trots als ik op de Dijkweg bewoners of passanten tegenkom die uitspreken ‘wat een verandering, wat is het mooi geworden en dat zo kort na aanleg’.”

 

“Daarnaast ben ik ook trots op de samenwerking die we hebben in het gebied. Bijvoorbeeld de samenwerkingen met de opdrachtgevers Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest, verschillende gebiedspartners en ingenieursbureaus leveren mooie resultaten op. Maar dat ook de samenwerking met bewoners leidt tot mooie uitvoerbare plannen bleek bijvoorbeeld bij de herinrichting van de N388 en bij de bouw van het gemaal Fanerpolder. In beide projecten hebben bewoners initiatief genomen en meegedacht en gedaan bij de planvorming.”

 

“Aan het eind van 2022 ben ik er trots dat wij voor het natuur en waterbergingsgebied Dwarsdiep fase 1 aan de samen met de opdrachtgevers en gebiedspartners aan de hand van vele onderzoeken het schetsontwerp voor dit gebied op hebben kunnen stellen. In december is het schetsontwerp toegelicht in de gebiedscommissie en begin 2023 zal het schetsontwerp in het gebied toegelicht gaan worden.”

 

Waar kijk je naar uit in het komende jaar?

“Het komende jaar kijk ik uit naar de afronding van alle werkzaamheden die we hebben opgestart binnen het projectbureau Zuidelijk Westerkwartier. Zoals bijvoorbeeld de educatie en beleving in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom, de aanleg van de faunaduiker in de Pasop en de oplevering van het gemaal Fanerpolder. Met een goed gevoel en met de opgedane ervaringen gaan we projectbureau ZWK afsluiten en gaan we verder in de planvorming in het Dwarsdiep. Begin 2023 gaan we het opgestelde schetsplan toelichten in het gebied en gaan we in gesprek met bewoners.”

 

En waar liggen volgens jou de uitdagingen?

“De uitdaging is om samen met opdrachtgevers, gebiedspartners, grondeigenaren en bewoners het schetsplan voor het Dwarsdiep uit te werken naar een definitief ontwerp met draagvlak. Hierbij moeten we de ervaringen die we hebben opgedaan binnen het projectbureau ZWK benutten en zo mogelijk verbeteren.”

 

Welke kerstboodschap zou je de lezers van de nieuwsbrief willen meegeven?

“Ik zou willen meegeven dat gebiedsontwikkeling veel vergt van alle betrokken partijen: energie, inzet, meedenken, omdenken en soms ook emotie. Dit geldt zeker ook voor de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Als we de samenwerking zoeken en behouden gaat dit ook in toekomstige projecten tot hele mooie resultaten leiden.”

 

 

“Ik wens een ieder hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2023.”