Start werkzaamheden REVZ Pasop en afronding De Drie Polders

De aanbesteding van de inrichting van de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) aan de Pasop en de laatste twee werkpakketten van het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders is afgerond. In opdracht van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest heeft Prolander het werk aanbesteed bij Aannemingsbedrijf Oosterhuis B.V. te Nijeveen.

Logo Provincie Groningen    Logo Waterschap Noorderzijlvest    Logo Europeeslandbouwfonds: plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

Logo Prolander    Logo Oosterhuis BV   

 

Binnen de REVZ Pasop worden de gronden ingericht door voornamelijk delen van de bouwvoor af te graven. De laatste twee werkpakketten binnen het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders betreft het aanbrengen van beplanting, faunagaas evenwijdig aan de A7, aanbrengen van halfverharde kadeovergangen met grasbeton stenen en een halfverharde ontsluiting boven de Gave voor de afvoer van gras. Ook wordt er een wandelpad aangelegd.

 

Samen met het ingenieursbureau Witteveen+Bos verzorgt Prolander de directievoering en toezicht. Daarnaast verzorgt Prolander ook het gebieds- en projectmanagement. Aannemer Oosterhuis zal in januari 2022 starten met de uitvoering, de planning is dat de werkzaamheden in april 2022 zijn afgerond.

 

De werkzaamheden worden gefinancierd door de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Dronebeeld van het gebied Dwarsdiep