Schetssessies gaan weer van start

De eerste serie schetssessies in het Zuidelijk Westerkwartier vonden eind 2015 en eerste helft 2016 plaats. Met behulp van de informatie die hieruit gekomen is, zijn eerste basisschetsen en alternatieven ontwikkeld. Deze schetsen vormen het fundament voor de inrichtingsplannen en alternatieven per gebied.

Nu na de zomer zijn de schetssessies in de overige natuurgebieden ingepland.

Gedurende de zomer heeft het ingenieursbureau Antea diverse onderzoeken uitgevoerd, met de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen de schetssessies voor de meeste gebieden worden gehouden. Het betreft de volgende gebieden: Doezumermieden en Kaleweg, Matsloot en Pasop en de gebieden Bombay, de Jouwer en ’t Faan.

Na een schetssessie volgt een terugkoppelmoment voor inwoners en aanwonenden om hen te informeren over de uitkomsten en in de gelegenheid te stellen om daarover vragen te stellen. Deze terugkoppelmomenten worden per gebied gehouden.

We kunnen ons goed voorstellen dat je meer wilt weten over de uitkomsten van de schetssessie in jouw gebied. De uitkomsten worden daarom per gebied teruggekoppeld aan inwoners en aanwonenden. Je bent hier van harte welkom.

Alle terugkoppelmomenten beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. De precieze data voor de schetssessies en terugkoppelmomenten voor het Dwarsdiep komen nog, net als de datum voor het terugkoppelmoment voor Coendersborg en Steenhuis.