Ruimte voor de Zilveren maan in het Zuidelijk Westerkwartier

In Polder de Kaleweg en het Haarsterbos werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van het leefgebied van een zeldzame dagvlinder: de Zilveren maan.

Moerasviooltje

Vinder op groen bladIn het Westerkwartier leeft de Zilveren maan. Deze vlindersoort komt in nog maar in enkele gebieden in Nederland voor. De Zilveren maan is een zeldzame dagvlinder van natte graslanden. In Nederland gebruikt de soort uitsluitend het moerasviooltje als waardplant voor de rups, ofwel de plant waar de rups haar voedingsstoffen uit haalt. Om ervoor te zorgen dat de Zilveren maan weer in grotere aantallen in het Westerkwartier aanwezig zal zijn, wordt in Polder de Kaleweg en in het Haasterbos gewerkt aan herstel van de leefomgeving van deze bijzondere vlinder.

Meer schraal grasland

De werkzaamheden bestaan uit het verbeteren van diverse locaties om schraal grasland te vergroten. Hierbij gaat het om hydrologische maatregelen, het plaatsen van stuwen en dammen en lokaal plaggen. Door de dynamiek van water en land terug te brengen in het landschap krijgen belangrijke planten- en diersoorten weer de ruimte. Ook zal het moerasviooltje hier weer meer gaan groeien. Staatsbosbeheer werkt samen met de Provincie Groningen en de Vlinderstichting. 

 

Meer weten? 

Foto’s: Staatsbosbeheer