Waterberging Polder De Dijken-Bakkerom

Overzichtsfoto van het waterbergingsgebied Polder De Dijken. Het gebied is veranderd in een grote plas water. In het midden zien we twee eilanden met woningen in het midden van al het water.