Bypass N388 in onderhoud

Een Luchtfoto uitkijkend op de omleiding in de N388. Rechts grenst de weg aan het water. Daar staan nu zandzakken om de fundering te versterken.