Compartimenteringstuw in het Lettelberterdiep

Een foto van de compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep. Een balk in het midden scheidt het hogere water rechts van het lager gelegen water aan de linker kant.