Opsporingsonderzoek naar niet geëxplodeerde explosieven op het Hoendiep Zuidzijde

Een deel van Hoendiep Zuidzijde is ‘verdacht gebied’ als het gaat om bommen, granaten en andere munitie artikelen uit de Tweede wereldoorlog. Daarom wordt er een opsporingsverzoek uitgevoerd. Deze stelt de aanwezigheid van (mogelijke) Conventionele Explosieven (CE) vast. We beperken de overlast voor u tot een minimum.

Bommen en granaten

Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen, granaten en andere munitie artikelen uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens algemene inschatting is van al het explosieve materiaal dat gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) ingezet, verschoten of afgeworpen is, tussen de 7% en 15% om verschillende redenen niet tot werking gekomen. Wanneer deze explosieven bij werkzaamheden worden aangetroffen, kan dit gevaarlijk zijn. Om die kans te verkleinen, kan een opsporingsproces in gang gezet worden. Zo’n proces mag alleen uitgevoerd worden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en door bedrijven die in het bezit zijn van een certificaat voor het opsporen van deze CE.

Historisch onderzoek

Uit historisch onderzoek is vastgesteld dat een deel van Hoendiep Zuidzijde als verdacht gebied aangemerkt moet worden. Dit is gedaan door het verkennen van foto’s uit de Tweede Wereldoorlog en het analyseren van verslagen van de Engelse en Duitse luchtmacht. De werkzaamheden aan het Hoendiep bestaan uit het aanbrengen van de damwand en het verleggen van een sloot. Voordat in zo’n gebied gewerkt mag worden, is veldonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek stelt aanwezigheid van CE vast.

Planning en beperking van overlast

Volgens planning starten de werkzaamheden vanaf 14 april. Hiervoor is een rupsvoertuig nodig. Als het boren en meten aan de gang is, kan dit voertuig niet meteen aan de kant voor u. Met de uitvoerder van het bedrijf die deze werkzaamheden verricht is afgesproken dat hij vooraf contact opneemt met de aanwonenden. In verband met de voorschriften tegen het Corona virus zal hij 1,5 meter afstand van u houden.

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden tot overlast bij kunnen leiden. Wij beperken dit voor u tot een minimum. Wij hopen dat u aan deze werkzaamheden wil meewerken.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Prolander, ErnstJan Cornelius 06-52401179 of Ab Albers 06-52401191.