Opruimactie Polder de Dijken4

Foto van de aanhangwagen vol met boomstronken en ander afval